• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Pitanja o vijećima mladih PDF  | Ispis |  E-mail

1. pitanje:

Kako teče proces registriranja vijeća mladih?

Odgovor:

Član 15. Zakona o mladima FBiH kaže da će "Nadležna općinska služba samostalno voditi spisak omladinskih udruženja..."

Kako stoji u objašnjenju u Vodiču kroz Zakon o mladima FBiH, ta će služba voditi spisak omladinskih udruženja koja imaju sjedište ili formalno registriran ured na području te općine i ispunjavaju kriterije iz Čl. 4, tačke 2., Zakona (registrirani kao udruženje, 2/3 mladih u članstvu i organima upravljanja, statutarne djelatnosti usmjerene na mlade i dr. - vidi str. 69 Vodiča). Omladinsko udruženje, nakon ispunjavanja ovih kriterija, podnosi zahtjev nadležnoj službi za upis na spisak omladinskih udruženja, te mu nadležna služba izdaje važeći dokument za potvrdu tog statusa.

Samo omladinska udruženja koja su upisana na spisak u nadležnoj općinskoj službi mogu osnovati vijeće mladih, i to najmanje 3 udruženja sa spiska (i vise od 50% udruženja sa spiska), u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama. Nakon što budu upisane na spisak, a budu željele osnovati "Vijeće mladih opcine XX", moraju se obratiti nadležnom općinskom organu za prethodnu saglasnost za korištenje imena općine u svom nazivu.

U skladu s rečenim, redoslijed je sljedeći:

1. Određivanje nadležne općinske službe za mlade (to su najčešće službe za društvene djelatnosti) - preporučuje se da u svom nazivu dobiju riječ "i mladih",

2. Formiranje spiska omladinskih udruženja s područja općine, na koji se upisuju udruženja koja ispunjavaju kriterije, u skladu s Čl. 4 Zakona o mladima, koja podnesu Općini zahtjev za upis na spisak i prilože potrebne dokaze.

3. Više od 50% udruženja sa spiska, a najmanje 3 omladinska udruženja, pokreću postupak osnivanja "Vijeća mladih općine XX", za koji im treba potrebna saglasnost nadležnog organa da u nazivu nose ime općine. Oni se obraćaju nadležnoj općinskoj službi, a služba im, nakon provjere njihovog upisa u spisak i ispunjavanja kriterija za osnivanje Vijeća mladih, izdaje potrebnu saglasnost.

4. Nakon ispunjenja svih uvjeta, Vijeće mladih općine registrira se u ministarstvu pravde na kantonalnom nivou.

 

2. pitanje:

Da li Crveni križ jedne Općine može biti dijelom vijeća mladih?

Odgovor:

Omladinsko udruženje mora biti registrirano kao udruženje, mora imati više od 2/3 članstva i organa upravljanja iz reda mladih ljudi (od 15 do 30 godina), mora u statutu navesti da se njegovi ciljevi prevashodno odnose na mlade, mora biti upisano na spisak omladinskih udruženja. Dakle, Mladi Crvenog križa Općine XX morati će biti registrirani kao zasebno udruženje.

3.pitanje:

Koji su zadaci vijeća mladih?

Odgovor:

Prema Zakonu iz FBiH i Članu 38. Istog :
Registrirano vijeće mladih ima obvezu djelovanja na jačanju uključenja mladih u društveni život zajednice i njihovom informiranju.Vijeće mladih ima pravo i obvezu legitimno predstavljati i zastupati interese udruga koje su ga osnovale na odgovarajućoj razini vlasti.Također bit će izravno uključeno u proces izrade i provođenja strategija prema mladima na odgovarajućoj razini radi doprinosa usvajanju i provođenju politike prema mladima i programa djelovanja za mlade koji najviše odgovaraju potrebama i pitanjima mladih. Vijeće mladih bavit će se provođenjem zajedničkih projekata mladih u Federaciji te članstva i sudjelovanja, odnosno predstavljanja pitanja mladih na višoj razini i na međunarodnom planu. Naravno bavit će se i politikama koje se neizravno dotiču mladih i koje utječu na opći razvitak i prosperitet te opću društvenu dobrobit, kao i svim ostalim pitanjima koja se neizravno odnose na mlade. Također bitno je napomenuti da je rad vijeća mladih javan.

4.pitanje :

Savjet mladih u FBiH i koja je njegova funkcija uopće?

Odgovor:

Po Članu 18. Zakona o mladim FBiH vlada Federacije Bosne i Hercegovine formirat će Savjet za mlade Federacije kao međuresorno radno tijelo. Glavna zadaća Savjeta za mlade Federacije jeste koordinacija i usuglašavanje politike prema mladima Federacije.U radnome tijelu iz stavka 1. aktivno će sudjelovati nositelji izvršnih dužnosti ministarstava i institucija Federacije koje se u okviru svoje mjerodavnosti bave nekom od oblasti iz članka 25. Najmanje 50% članova u Savjetu za mlade Federacije bit će predstavnici/e Vijeća mladih Federacije.
Pri domovima Parlamenta FBiH djeluju radna tijela koja se bave pitanjima mladih.Pri predstavničkom domu postoji Komisija za pitanja mladih, a pri Domu naroda Odbor za obrazovanje,nauku,kulturu,sport i pitanja mladih. Razlika izmđeu odbora i komisije je u broju članova. Za sada postoji samo jedno zajedničko stalno tijelo dva doma,a to je Parlamentarna komisija za reviziju federacije. U radu ove zajedničke Komisije za mlade bit će najmanje jedan predstavnik Vijeća Mladih Federacije. Vijeća maldih FBiH će statutom odrediti način izbora predstavnika/ca ili više njih u komisiju za mlade.

5.pitanje:

Šta su to povjerenstva za mlade?

Odgovor:

Federacija će uspostaviti Povjerenstvo za mlade koje će potvrditi Zastupnički dom i Dom naroda Parlamenta Federacije kao svoje zajedničko i stalno radno tijelo. Povjerenstvo će se u okviru svojih utvrđenih mjerodavnosti baviti pitanjima mladih a najmanje jedan član Povjerenstva bit će iz Vijeća mladih Federacije. Ovo nam je jako bitno znati jer to zaista pomaže da se glas mladih čuje i na većem nivou.

6.pitanje :

Budući da se pojasnio proces registracije Vijeća mladih, kao i kakv sastav udruženja mladih mora biti, no da li političke stranke mogu biti osnivači omladinskih udruženja?

Odgovor:

Omladinsko udruženje se ne može ni na koji način angažirati u predizbornoj kampanji političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata niti im pružati podršku. Političke stranke ne mogu ni na koji način materijalno i finasijski pomagat omaldinsko udurženje.
Političke stranke, pa tako ni podmlaci političkih stranaka ne mogu biti osnivačima omladinskih udruženja kako bi se izbjeglo političko djelovanje kroz nevladin sektor. Samim tim političke stranke ne mogu biti članice vijeća mladih na bilo kojem nivou.
No to ne znači da omaldinska udruženja ne mogu lobirati ili zauzeti stav o određenim političkim temam u koliko je to u skladu s njihovom statutarnim ciljevima.
Također političke strake ne mogu fiansijski pomagat udruženja, to znali ne mogu ih angažirat da lijepe plakate, organiziraju predizborne skupove itd.
Međutim, udruženja mogu promovirati izbore kao demokratski čin izražavanja volje, raditi predizobrne analize, ne preferirajući nijednu stranku ili kandidata.
Kako god vrlo je diskutabilno pitanje može li određena politička stranka angažirati neko omaldinsko udruženje npr. Kultrno-umjetničko društvo za scenski nastup tokom predizobrne kampanje. Bez obzira kako ko komentira ili tumači zakon, udruženjima se savjetuje da ne sudjeluje bilo kako u političkim kampanjama da ne bi bili dovođeni u vezi s nekom strankom.

 

 

 

.

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:99631

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:99432

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:102740

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.