• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Obuka i certificiranje službenika/ca za mlade - O obuci
 
Vijesti
O obuci
O certificiranju
O priznavanju certifikata
O zapošljavanju
Javni poziv
Kontakt
Fotografije

Institut za razvoj mladih KULT provodi programe obuke za službenike/ce za mlade i certificiranje službenika/ca koji se bave radom s mladima u gradskim, općinskim i kantonalnim organima vlasti.

Službenici/e za mlade dužni su stalno raditi na stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Osoba koja ne posjeduje certifikat, a radi u državnoj službi i obnaša funkciju i poslove  službenika/ce u Federaciji BiH dužna je najduže u roku od dvije godine proći obuku službenika/ce i steći odgovarajući certifikat.

Institut planira, organizira i provodi obuku te izdaje certifikat o završenom osnovnom programu obuke i potvrdu o završenom naprednom programu obuke službenika/ca.

Programom osnovne obuke polaznik/ca se osposobljava za obavljanje poslova stručne osobe u državnoj službi za rad s mladima.

Službenik/ca ima posredničku funkciju između organa uprave i mladih te osigurava odgovarajuću podršku mladima.

Programom obuke polaznik/ca se osposobljava za:

a) saradnju i pružanje stručne pomoći mladima pri izradi projekata, osnivanje omladinskih udruženja i promoviranje omladinskog rada,

b) zastupanje interesa mladih i savjetovanja mladih,

c) identifikaciju problema i potreba mladih,

d) koordinaciju procesa uspostavljanja i provođenja politike prema mladima na odgovarajućem nivou vlasti,

e) koordinaciju između omladinskih udruženja, organa uprave i nevladinog sektora,

f) afirmaciju i saradnju pri provođenju politike prema mladima sa svim bitnim subjektima - javnim ustanovama iz  oblasti kulture i sporta, fakultetima, srednjim školama i drugim odjelima za mlade,

g) vođenje općinskog spiska omladinskih udruženja i neformalnih grupa,

h) pripremanje prijedloga za finansiranje i sufinansiranje projekata između omladinskih udruženja i organa uprave, 

i) pripremanje izvještaja, analiza i informacija o realizaciji projekata,

j) druge poslove u skladu s Zakonom i podzakonskim aktima. 

 

Program obuke planira se i provodi prema nastavnom programu kurikuluma za obuku službenika/ca za mlade čiji je nosilac autorskih prava Institut za razvoj mladih KULT.

Program obuke sastoji se od osnovne i napredne obuke. Osnovnu obuku pohađaju osobe koje ispunjavaju kriterije prijave na javni poziv prema Pravilniku o procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade. Naprednu obuku pohađaju osobe koja imaju certifikat osnovnog programa obuke u cilju usavršavanja i doobučavanja. Program osnovne obuke za službenika/cu traje 120 radnih sati, raspoređenih po modulima.

Program osnovne obuke sastoji se od:

1. pet modula obuke koji se provode primjenjujući metodologiju interaktivnog pristupa iz sljedećih osnovnih oblasti:

a)      Rad s mladima,

b)      Administrativne procedure,

c)       Upravljanje projektom,

d)      Politika prema mladima,

e)      Komunikacija, timski rad i liderstvo,

f)       Lobiranje i odnosi s javnošću,

g)      Ljudska prava i demokracija, 

2. zadaća (praktičan rad između modula uključujući i male građanske inicijative),

3. studijskih posjeta,

4. pismenog ispita.

 

Polaznik/ca koji učestvuje u najmanje 80% programa obuke može steći certifikat.

Prava i obaveze polaznika/ca obuke koji dolaze iz Federacije BiH, kao i oblast sadržaja programa obuke uređeni su Pravilnikom o procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade. 

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:109864

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:109673

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:113025

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.