• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Obuka i certificiranje službenika/ca za mlade - Javni poziv
 
Vijesti
O obuci
O certificiranju
O priznavanju certifikata
O zapošljavanju
Javni poziv
Kontakt
Fotografije

Institut za razvoj mladih KULT uz saglasnost Federalnog ministarstva kulture i sporta svake godine raspisuje Javni poziv za obuku i certificiranje službenika/ca za mlade.

Javni poziv se objavljuje na službenim stranicama Instituta i Federalnog ministarstva kulture i sporta, a provodi se prema Pravilniku o procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade.

Naredni Javni poziv za obuku i certificiranje službenika/ca za mlade otvoren je do 16. marta 2016. g.

Tekst javnog poziva nalazi se u nastavku, a može se preuzeti i ovdje.

Prijavni obrazac može se preuzeti ovdje.

Kandidati/kinje koji su ranije pohađali obuku Instituta za razvoj mladih KULT, a nisu je do kraja završili, omogućava se pohađanje samo propuštenih modula, te polaganje ispita u skladu s Pravilnikom. Ovi kandidati/kinje trebaju se uredno prijaviti na Javni poziv, s tim da u prijavnom obrascu u dijelu Iskustvo u radu s mladima trebaju navesti koje su module slušali, te trebaju dostaviti kopiju potvrde o pohađanju obuke.

 

JAVNI POZIV

za obuku službenika/ca za mlade u Federaciji Bosne i Hercegovine

Institut za razvoj mladih KULT, u partnerstvu s Federalnim ministarstvom kulture i sporta, poziva općinske, gradske i kantonalne službenike/ce za mlade iz Federacije Bosne i Hercegovine da se prijave za učešće u certificiranoj obuci za službenike/ce za mlade u skladu sa Pravilnikom i procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade[1].

Po Javnom pozivu bit će odabrano najviše 26 učesnika/ca za obuku službenika/ca za mlade, u skladu s dolje navedenim kriterijima.

O obuci

Obuka službenika/ca za svrhu ima da se polaznici/e osposobe za samostalno obavljanje poslova službenika/ca stjecanjem certifikata o znanju o politici prema mladima i radu s mladima, i da osobe koje u državnoj službi obnašaju ili će obnašati funkciju i poslove službenika/ca bude stručno osposobljene za rad s mladima uz posjedovanje stručnih kompetencija i certifikata neophodnih za obavljanje te pozicije u organu državne službe.

 • Program osnovne obuke sastoji se od 120 radnih sati raspoređenih u 5 obaveznih modula obuke. Pored toga, obuka sadržava zadaću, studijske posjete i pismeni ispit. Svi moduli traju 4 radna dana.
 • Obuka ima interaktivan metodološki pristup kroz koji polaznici/ce imaju priliku dijeliti iskustva i dati sugestije za razvoj obuke. Svaki modul uključuje teorijski dio, primjenu znanja u okviru programa obuke i praktični rad i male građanske inicijative.
 • Termini održavanja modula će biti objavljeni na internetskoj stranici Instituta http://mladi.org/url/jposm, i to najkasnije 4. aprila 2016. g.
 • Polaznik/ca koji učestvuje u najmanje 80% programa obuke može polagati pismeni ispit i steći certifikat.
 • Program obuke pokriva troškove radnog dijela obuke, smještaja na bazi polupansiona (doručak i ručak), materijal za rad i certificiranje svakog polaznika/ce. Program obuke ne pokriva putne troškove polaznika/ca, večere niti druge troškove.

Prednosti učešća

Programom obuke polaznik/ca se osposobljava za:

-      saradnju i pružanje stručne pomoći mladima pri izradi projekata, osnivanje omladinskih udruženja i promoviranje omladinskog rada,

-      zastupanje interesa mladih i savjetovanja mladih,

-      identifikaciju problema i potreba mladih,

-      koordinaciju procesa uspostavljanja i provođenja politike prema mladima na odgovarajućem nivou vlasti,

-      koordinaciju između omladinskih udruženja, organa uprave i nevladinog sektora,

-      afirmaciju i saradnju pri provođenju politike prema mladima sa svim bitnim subjektima - javnim ustanovama iz oblasti kulture i sporta, fakultetima, srednjim školama i drugim odjelima za mlade,

-      vođenje općinskog spiska omladinskih udruženja i neformalnih grupa mladih,

-      pripremanje prijedloga za finansiranje i sufinansiranje projekata između omladinskih udruženja i organa uprave,

-      pripremanje izvještaja, analiza i informacija o realizaciji projekata,

-      druge poslove u skladu s Zakonom i podzakonskim aktima,

-      tokom obuke općina, grad ili kanton će dobiti podršku i savjetovanje za odgovarajuću provedbu Zakona o mladima,

-      službenika/ca za mlade će biti upoznata sa korištenjem baze službenika za mlade,

-      kroz obuku polaznici/ce će raditi na uspostavljanju održivog partnerstva lokalnih organizacija građanskog društva i lokalnih vlasti u cilju poboljšanja položaja mladih,

-      službenicima/ama za mlade bit će pružena savjetodavna i tehnička pomoć organiziranja i uspostavljanja uspješne dvosmjerne komunikacije sa mladima u općini, gradu i kantonu.

Kriteriji za prijavu

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 1. Državni službenici/ce koji rade s mladima na općinskom, gradskom ili kantonalnom nivou.
 2. Druge osobe starije od 18 godina s najmanje srednjom stručnom spremom.
 3. Službenik/ica za mlade koji/a nije prošao obuku za službenike/ice za mlade, koju su provodili GIZ (nekadašnji GTZ) ili Konzorcij italijanskih organizacija.

Potrebna dokumentacija

Aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Popunjen prijavni obrazac (nalazi se na web-stranici http://mladi.org/url/jposm);
 2. Ovjerenu kopiju diplome o završenom stepenu obrazovanja;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 4. Obavještenje o mjestu prebivališta (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca)
 5. Pisano odobrenje za pohađanje obuke od rukovodioca/teljke organa uprave (opcija 1: Ovjeren prijavni obrazac od nadležne osobe; opcija 2: poseban dokument s odobrenjem);

 

Trajanje obuke

Od juna 2016. do decembra 2016. g. (5 četverodnevnih modula, zadaće i ispit)

Prijava

Sva potrebna dokumentacija treba pristići najkasnije do 16. marta 2016. g. poštom ili lično na adresu: Institut za razvoj mladih KULT

Javni poziv 14.03.0-N2.1-47

4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

Pored toga, potrebno je popunjen prijavni obrazac (bez popratne dokumentacije) poslati emailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (predmet/subject emaila: Javni poziv, 14.03.0-N2.1-47).

Aplikacije koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati. Savjetuje se da se aplikacije šalju preporučenom ili kurirskom poštom.

Institut za razvoj mladih KULT će sve prijavljene kandidate u pisanom obliku obavijestiti o ishodu, najkasnije do 10. aprila 2016. g.

Sa svim odabranim polaznicima bit će potpisan ugovor o učešću u obuci.

Dodatne informacije

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama ili pojašnjenima, aplikanti se mogu obratiti telefonom na broj 033 778762 ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript (predmet/subject emaila: Javni poziv, 14.03.0-N2.1-47).

Sve dodatne informacije o obuci i javnom pozivu mogu se naći na web-stranici http://mladi.org/url/jposm.

Program obuke u 2016. g. sufinansiraju:

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Olof Palme International Center

Institut za razvoj mladih KULT


[1]Na osnovu člana 19. Zakona o organizaciji uprave u FBiH („Službene novine FBiH“, br.35/05) i člana 12. Zakona o mladima FBiH („Službene novine FBiH, br. 36/10), a u skladu sa Sporazumom o saradnji između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT broj 05-40-12-4250/12 od 10.7.2012. g. donesen je Pravilnik o procedurama obuke i certificiranju službenika/ca za mlade.

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:109707

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:109532

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:112885

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.