• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Institut učestvuje u izradi Izvještaja B+20 PDF  | Ispis |  E-mail
Ponedjeljak, 21 April 2014 12:54

Institut za razvoj mladih KULT jedan je od nevladinih partnera Agenciji za ravnopravnost spolova BiH u izradi Izvještaja o provođenju Pekinške deklaracije i platforme za akciju u Bosni i Hercegovini. Izvještaj poznatiji kao B+20 je pregled napretka nakon dvadesete godišnjice Četvrte svjetske konferencije o ženama kada je usvojena Pekinška deklaracija i njena platforma za djelovanje.

Agencija za ravnopravnost spolova i UN WOMEN u saradnji s nevladinim sektorom iz ove oblasti tokom aprila aktivno rade na spremanju izvještaja o napretku u otklanjanju prepreka za ravnopravno učešće žena u ekonomskom, kulturnom i političkom odlučivanju, te ostvarivanju jednakih prama muškaraca i žena u privatnom i javnom životu.

Institut za razvoj mladih KULT podijelio je svoja dosadašnja postignuća i izazove koje vidi u budućem periodu u postizanju ravnopravnosti spolova a posebno u kontekstu svoje stručne oblasti a to su mladi i ravnopravnost spolova.

Djelovanje Instituta se ogleda u postizanju promjenama na dva nivoa, i to: na političkom i na provedbenom nivou. U svrhu dugoročne održivosti i osiguranja kontinuiranog provođenja dobrih praksi, u saradnji sa svim nivoima vlasti u BiH i regiji (Hrvatskoj i Srbiji), Institut radi na izradi, izmjeni i usvajanju politika i strategija koje pravno i sistemski uređuju oblast mladih i ravnopravnosti spolova. U tom procesu koristi se rodno odgovornim politikama koje tretiraju različite oblasti unapređenja ravnopravnosti u svim procesima države. Pa su takvi Gender akcioni planovi, Drugi Akcioni plan za provođenje UN Rezolucije 1325 Žene, mir i sigurnost, strategije prema mladima na različitim nivoima vlasti koje su rodno odgovorne, dokumenti politike prema mladima koji imaju rodno odgovorne budžete, i slično. Obzirom da donošenje politika samo po sebi ne garantira napredak, ukoliko politike ne zažive na terenu, Institut se zalaže za potpunu primjenu ideje rodno odgovornih politika u realnom svijetu. Pri tome osnažuje liderske kompetencije mladih žena, educira mlade (i mladiće i djevojke) o rodno odgovornim politikama, educira državne službenike/ce za mlade o alatima i mehanizmima za primjenu rodno odgovornog budžetiranja u dokumentima politike prema mladima, doprinosi političkom osnaživanju mladića i djevojaka, prevenira nasilje nad ženama i djevojkama podizanjem svijesti građana/ki a naročito mladih, i slično.

U BiH su u periodu koji će izvještaj obuhvatiti, od 1995. pa do 2015. učinjeni veliki pomaci i napredak kako na političkom tako i na provedbenom nivou. Pored značajnih zakonskih uređenja bitna oblast u kreiranju društva koje će karakterizirati vrijednost ravnopravnosti spolova su podizanje svijesti građana/ki i mijenjanje percepcije i tolerantnosti prema nasilju dominaciji jednog spola i diskriminaciji po tom osnovu. Dalji rad na osvještavanju u ovoj oblasti je svakako i izazov u budućnosti kao i senzibilizacija svih budžeta, te veće uključivanje i veći doprinos medija i marketinga ostvarivanju ravnopravnosti spolova.

Kreirani Izvještaj za koji je planirano da bude spreman do kraja aprila ishod je saradnju različitih aktera u ovoj oblasti koji su učestvovali u njegovoj izradi. Izvještaj će kako sumirati do sada učinjeno tako i predstavljati polazište za dalja smišljena usmjeravanja i strateške ciljeve. Izvještaj će biti predstavljen na 59. sjednici Komisije o statusu žena Ujedinjenih naroda 2015. g.

 unnamed

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:94954

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:94745

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:98084

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.