• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
% nije cilj ali jeste pokazatelj - ravnopravnost spolova i politika PDF  | Ispis |  E-mail
četvrtak, 08 Maj 2014 15:19

Institut za razvoj mladih KULT uzeo je učešće u Forumu o ravnopravnosti spolova u političkim strankama koji je jučer u Sarajevu organizirala Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH, u saradnji s Misijom OESS-a.

Na forumu se govorilo o rodnoj perspektivi u programskim dokumentima političkih stranaka, kao i praksi kojom političke stranke potiču angažman žena u političkim strankama obzirom da je to manje zastupljeni spol u procesima odlučivanja. Prema riječima stručnjaka za pitanja ravnopravnosti spolova koji je predvodio forumom, Miloša Đajića, ovaj forum je bio 'mali kamičak' u borbi za ravnopravnost spolova u politici.

Forum je pružio pomoć političkim partijama u pripremanju boljih i efektivnijih programa koji će sadržati aktivnosti na ostvarivanju ravnopravnost spolova. Političke partije bi u svojim programima morale tretirati probleme kao što su nasilje nad ženama, seksualno uznemiravanje, prepreku staklenog stropa, razlike u plaćama po osnovu spola itd.

Od 52% učešća žena u svjetskoj populaciji, 7% ih je na mjestima odlučivanja. Od oko 36% kandidatkinja njih 20% bude izabrano za učešće u odlučivanju.

Procenti nisu naš cilj ali nam jesu dobar pokazatelj stvarnog stanja. Političarke moraju učinkovite komunicirati svoj rad s glasačima/cama, a mediji moraju pridavati više pažnje ovoj tematici. Agencija za ravnopravnost spolova BiH u narednom periodu intenzivno će raditi s političkim strankama u ovom inferiornom i izazovnom području.“, kazala je Samra Filipović Hadžiabdić, direktorica Agencije.

Izrađene su i preporuke za političke partije koje obuhvataju zalaganje za provođenje kvote od 40% manje zastupljenog spola u tijelima odlučivanja, zalaganje za jačanje uloge žene u izvršnoj vlasti, kreiranje učinkovitog načina komuniciranja s glasačima/cama, nastavak funkcioniranja federalnog Kluba parlamentarki i poslije općih izbora, kontinuirana saradnja s nevladinim sektorom, izjašnjavanje političkih stranaka po pitanju ravnopravnosti spolova i slično. Nevladin sektor je zatražio organiziranje sastanka o ovoj temi s liderima političkih partija.

Forumu su prisustvovali predstavnici i predstavnice 5 od 16 političkih stranki koliko ih je bilo pozvano da prisustvuju forumu. Forumu je nedostajalo prisustvo lidera političkih stranki a i svega 25% prisutnih bile su osobe muškog spola.

Pored predstavnica foruma žena iz političkih stranaka kao tijela u strukturi političke stranke koje se bavi pitanjem ravnopravnosti spolova, forumu su prisustvovale i članice Kluba parlamentarki Parlamenta Federacije BiH, te članovi/ce državnih i entitetskih  komisija za ostvarivanje ravnopravnost spolova te komisije za ravnopravnost spolova Brčko distrikta. Važnu ulogu u prepoznavanju prepreka i predlaganju mogućih rješenja u različitih segmentima rodne ravnopravnosti u politici uzeli su predstavnici/e nevladinih organizacija koje se bave ovom problematikom u BiH kao i predstavnici/e međunarodnih institucija i organizacija. 

Svi su se složili u jednom a to je da ravnopravnost spolova nije žensko nego društveno pitanje, a kako će politika mijenjati okruženje pokazat će političke kampanje kandidatkinja i izbor glasača/ica.

Institut za razvoj mladih KULT kao partner SUNY-iju (State University of New York) u provođenju projekta Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) usko sarađuje s parlamentima i njihovim radnim tijelima na različitim nivoima u cilju jačanja kapacitea institucija vlasti kako bi se usvojile, provele i osigurale odgovornije i učinkovitije politike, zakoni i budžeti koji se odnose na ključna pitanja pristupanja EU. 

fotografija 3 

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:95158

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:94956

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:98308

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.