• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Zapošljavanje mladih: pregled mjera EU PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Belma   
Srijeda, 14 Maj 2014 10:01

Evropska komisija početkom maja objavila je pregled EU mjera za borbu protiv nezaposlenosti mladih. U nastavku pročitajte koje su mjere uspostavljene i kakve rezultate su postigli do sada.

 

Kakva je trenutno situacija?

 • Stepen nezaposlenosti mladih je alarmanan : gotovo 5,4 miliona mladih ljudi do 25 godina je nezaposleno u EU-28 ( mart 2014 ) . To predstavlja stopu nezaposlenosti od 22,8 %. Prosječna stopa nezaposlenosti mladih je više nego dva puta viša u odnosu na stopu za odrasle u većini država članica (mart 2014: ukupna stopa nezaposlenosti u 28 članica EU 28 je 10,5 % ).
 • 7,5 miliona mladih ljudi u dobi od 15-24 godine su izvan sistema (nisu u radnom odnosu, ni u  obrazovanju , a ni na obukama, tzv. NEETs ).
 • Jaz između zemalja sa najvećom i najnižom stopom nezaposlenih za mlade i dalje iznimno visoka: Njemačke sa 7,8% , a Grčka sa 56,8% .
 • U odnosu na prošlu godinu ( mart 2013 ),  nezaposlenost mladih smanjena je za 322 hiljade u 28 država članica EU, do 166 hiljada u eurozoni. Izgledi su da će u 2015 doći do pada stope nezaposlenosti mladih  (na 10,1% u EU i 11,4% u eurozoni ), s i dalje velikim razlikama unutar država EU.

Što EU radi ?

Ulaganje u mlade: Garancija za mlade

Garancija za mlade nastoji osigurati da države članice ponude svim mladim ljudima do 25 godina kvalitetan posao, nastavak školovanja, pripravnički ili neki drugu vrsta staža u roku od četiri mjeseca od napuštanja formalnog obrazovanja ili gubitka zaposlenja . Garancija za mlade je jedan od najvažnijih i hitnih strukturnih reformi koje države članice moraju uvesti za rješavanje nezaposlenosti mladih i poboljšati škole/obrazovne institucije za prijelaz na tržište rada.

Logika Garancije za mlade je vrlo jednostavna-osigurati mladima aktivnu podršku javnih službi za zapošljavanje u potrazi za prikladnim zaposlenjem u skladu sa njihovim obrazovanjem, vještinama i iskustvom ili u stjecanju obrazovanja, vještina i iskustva koje poslodavci traže i na taj način povećali njihove šanse za pronalaženje posla u budućnosti.

Garancija za mlade temelji se na iskustvima Austrije i Finske koji pokazuju da se ulaganje u mlade ljude isplati. Na primjer, finska garancija za mlade rezultirala je smanjenjem nezaposlenosti među mladima, s 83,5% uspješno dodijeljen posao, pripravništvo, naukovanje ili daljnje obrazovanje u roku od tri mjeseca od dana registracije.

Preporuke za Garanciju za mlade formalno je usvojilo Vijeća ministara EU 22. april 2013, a u junu 2013 usvojene sui  od strane Evropskog vijeća/Vijeće EU.

Za mnoge državame članice, provedba Garancije za mlade zahtijevati će strukturne reforme. Na primjer, javni zavodi za zapošljavanje moraju biti u mogućnosti osigurati mladima savjetovanje o mogućnostima zapošljavanja, obrazovanja i usavršavanja. Drugo područje koje zahtijeva strukturalne reforme tiče Sistema strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u kojem države članice moraju osigurati da mladima pruže vještine koje poslodavci traže. U tom smislu, dijalog između sindikata, udruga poslodavaca, obrazovnih ustanova i javnih tijela o strukturi i sadržaju obrazovanja i usavršavanja može se pokazati korisnim.

Garancija za mlade nema fiskalne troškove za države članice (Međunarodna organizacija rada procijenjuje troškove postavljanja Garancije za mlade u eurozoni na 21 milijardi € godišnje). Europska Fondacija za životne i radne uvjeta (Eurofound) procijenio je ga je trenutni ekonomski gubitak u EU-u na 7,5 miliona mladih ljudi bez posla ili obrazovanja ili osposobljavanja na preko 150.000.000.000 € svake godine (1,2% BDP-a EU-a).

Trošakovi nepoduzimanja mjera su vrlo visoki: shema Garancije za mlade je investicija. Za Komisiju, ovo su ključni izdaci za EU kako bi očuvali svoj ​​budući rast potencijala. Značajnu financijsku podršku EU može pružiti, posebno iz Evropskog socijalnog fonda, a u kontekstu Inicijative mladih za zapošljavanje. No, da bi Garancija za mlade postala stvarnost, države članice trebaju odrediti prioritete mjera zapošljavanja mladih u svojim nacionalnim proračunima.

Financiranje Garancije za mlade

Evropski socijalni fond je najvažniji izvor finansiranja EU za Garanciju za mlade koji će pružiti više od 10 milijardi € svake godine u razdoblju od 2014-2020.

Kako bi se do vrha napunila dostupna financijska podrška EU za područje nezaposlenosti i neaktivnosti mladih, Vijeće Evrope i Evropski parlament dogovorili su kreirati Inicijativu mladih za zapošljavanje (Youth Employment Iinitiative, YEI). Podrška YEI bit će fokusirana na područja gdje je stopa nezaposlenosti mladih iznad 25% gdje je veliki broj mladih koji nisu u sistemu (NEET). YEI sredstva će se sastojati od 3 milijarde € iz nove proračunske stavke EU posvećenog zapošljavanju mladih koju će pratiti 3 milijarde € iz nacionalnih izdvajanja Evropskom socijalnom fondu. To će pojačati podršku koju je Evropski socijalni fond pruža za provođenje Garancije za mlade kroz finansiranje aktivnosti direktne pomoći mladima kojis nisu u sistemu kroz otvaranje novih radnih mjesta, pripravničkog staža i podrške u preduzetništvu itd. YEI se programirati kao dio ESF 2014-20.

Koji su dosadašnji rezultati?

 • Evropski socijalni fond godišnje pomaže više od 15 miliona ljudi, pomažući im unaprijediti svoje vještine, olakšava njihovu integraciju u tržište rada, borbom protiv socijalne isključenosti i siromaštva i povećanje učinkovitosti javne uprave.
 • Do kraja 2013 oko 1.140.000 mladi ljudi su dobili podršku kroz 3,7 milijardi € iz ESF sredstava preusmjerenih na određene akcije za mlade i 1,19 milijarde € za projekte u osam zemalja članica s najvišim razinama nezaposlenosti mladih (Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Portugal, Slovačka i Španjolska).
 • 47 organizacija, uključujući Google, Telefonica, SAP, Microsoft i Cisco, mala i srednja poduzeća, obrazovne ustanove i nevladine organizacije obvezale su se Grand Coalition for Digital Jobs. Od aprila 2014.g. dodatnih 5.000 novih digitalnih radnih mjesta je popunjeno,  više od 10300 dodatnih mjesta za praksu i pripravnički staž je otvoreno, obuke je prošlo više od 270.000 ljud.
 • Mnoge Evropske zemlje i regioni su uspostavili svoje koalicije za digitalne poslove (coalitions for digital jobs).
 • Erasmus for Young Entrepreneurs je od svog početka (2009) uspostavio 1700 uspješnih poslovnih odnosa između novog poduzetnika/ce i iskusnog domaćina poduzetnika/ce.
 • Mnoge zemlje koriste sredstva iz ESF kroz ulaganje u modernizaciju obrazovanja i jačanje strukovnog obrazovanja.

Za više informacija, posjetite http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-338_en.htm

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:114741

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:114616

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:117910

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.