• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Javno saslušana preduzeća u FBiH revidirana za 2012. g. PDF  | Ispis |  E-mail
Subota, 31 Maj 2014 00:00

Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju Parlamenta Federacije BiH u maju ove godine organizirala je javno saslušanje preduzeća revidiranih za obračunsku 2012. g. Tokom dva dana, na 41. i 42. sjednici Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta Federacije BiH saslušano je devet korisnika javnog budžeta Federacije BiH.

Sjednicama su pored članova Komisije koju čine delegati/kinje Predstavničkog doma i Doma narodna Parlamenta Federacije BiH prisustvovali i predstavnici/e revidiranim preduzeća, agencija i zavoda, te i gosti/će, među kojima su bili predstavnici/e medija,  nevladinog sektora kao i projekta Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

Rasprave su vođene po sljedećim revidiranim javnim preduzećima, agencijama i zavodima:

 • J.P. Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar,
 • J.P. BH-GAS d.o.o. Sarajevo,
 • J.P. Hrvatska pošta d.o.o. Mostar,
 • Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH,
 • Federalni zavod MIO/PIO,
 • J.P. BH pošta d.o.o. Sarajevo,
 • J.P. Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo,
 • J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo,
 • J.P. Olimpic turs d.o.o. Sarajevo,
 • Federalni zavod za zapošljavanje,
 • Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Ured za reviziju institucija Federacije BiH je u osam od devet prezentiranih revizorskih izvještaja izrazio mišljenje s rezervom, dok je u izvještaju o finansijskoj reviziji javnog preduzeća Olimpic turs d.o.o. Sarajevo izraženo negativno mišljenje revizora.

Predstavnici/e Ureda za reviziju institucija Federacije BiH ukratko su prezentirali mišljenje revizora pojedinačno na svako revidirano preduzeće, zavod ili agenciju navodeći kvalifikacije izražene u mišljenjima s rezervom i negativnom mišljenju, kao i predmete na koje se dodatno skreće pažnja u mišljenju s rezervom. Svi revizorski izvještaji dostupni su i na službenoj stranici Ureda za reviziju institucija Federacije BiH.

Tokom sjednica vođene su značajne rasprave između predstavnika/ca nevladinog sektora, predstavnika/ca revidiranih subjekata, članova/ica Komisije i revizora/ica Ureda za reviziju institucija Federacije BiH, a među najdužim bile su one oko poslovanja Međunarodnog aerodroma Sarajevo d.o.o., Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i Autocesta Federacije BiH d.o.o. Jedan od identificiranih nedostataka po kojem će Komisija reagirati bio je odsustvo relevantnih predstavnika/ca ispred nekih revidiranih subjekata kao što su nosioci najviših funkcija u organizacijskoj hijerarhiji menadžmenta u preduzećima, zavodima ili agencijama.

Parlamentarna komisija je po završetku javnih saslušanja pristupila definiranju probleme i izvođenju zaključaka koji se dalje prema nadležnostima koje su definirane zakonima i pravilnicima adresiraju na sudstvo kao stup vlasti koji nastavlja djelovati po pitanju zaključaka.

Izvještaji o reviziji finansijskih izvještaja javnih subjekata u Federaciji BiH za 2013. g. bit će dostupni javnosti od juna 2014. g.   

parlament

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:95900

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:95706

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:99060

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.