• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Povećanje opredijeljenosti mladih za ravnopravnost spolova u politici PDF  | Ispis |  E-mail
Srijeda, 18 Juni 2014 11:01

Institut za razvoj mladih KULT partnerska je organizacija Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i Misiji OSCE-a u BiH u zagovaranju provođenja javnih politika u oblasti ravnopravnosti spolova i podizanja svijesti mladih o važnosti ravnopravne zastupljenosti oba spola u politici. U predizbornom periodu mladi će s jedne strane imati priliku poslati poruke političkim partijama o svojim potrebama i zahtjevima u oblasti ravnopravnosti spolova, a s druge strane animirat će se da pruže jednake prilike kandidatima/kinjama bez diskriminacije prema spolu.

Pored Instituta, aktivnosti usmjerene ka ravnopravnijem političkom učešću spolova i osnaživanju žena u izbornom procesu kao manje zastupljenog spola u politici provodit će i najmanje 13 organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava u BiH. Agencija za ravnopravnost spolova BiH jučer je u okviru projekta Povećanje opredijeljenosti političkih partija za ravnopravnost spolova koji provodi uz podršku Misije OSCE-a u BiH održala konsultacijski sastanak s organizacijama radi mapiranja njihovih inicijativa usmjerenih na unaprjeđenje položaja i povećanje broja žena u političkom i javnom životu BiH. Tokom sastanka planiran je i dogovoren sinergijski učinak aktivnosti različitih organizacija i institucija radi zajedničkog cilja – ravnopravnog političkog učešća muškaraca i žena. Promocija svih aktivnosti bit će objedinjena i sloganima na društvenim mrežama #jautičem i #jaglasam.  

Institut za razvoj mladih KULT će svoje aktivnosti usmjeriti podizanju svijesti radi promjena u ponašanju mladih prilikom izbora političkih opcija, kao i učinkovitom komuniciranju potreba mladih u oblasti ravnopravnosti spolova u cilju programskog tretiranja ove problematike od strane političkih stranaka. Institut će doprinijeti razumijevanju koncepta ravnopravnosti spolova među mladima koji je nedovoljno primijenjen i pored zakonskih odredbi koje treba da osiguraju uvrštavanje najmanje 40% manje zastupljenog spola na kandidatskim listama i njihovu zastupljenost u zakonodavnim tijelima, kao i pravila rangiranja kandidata/kinja na listama. Podaci Agencije za ravnopravnost spolova BiH o lokalnim izborima 2008. i 2012. ukazuju na to da su žene u samo 10% slučajeva bile prve na listi i da su činile oko 85%  imena za mandate namijenjene manje zastupljenom spolu. Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu s Centrom za međunarodni razvoj Državnog Univerziteta New York (SUNY/CID) kroz Projekt Jačanja institucija vlasti i procesa u BiH između ostalog doprinosi i jačanju uloge i kapaciteta žena u institucijama vlasti, procesima i sistemima.

Prema riječima Adnana Kadribašića, stručnog saradnika u Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, političke partije su već ranije pozvane da svoju opredijeljenost za ravnopravnost spolova pokažu potpisivanjem i promoviranjem Izjave o opredijeljenosti ravnopravnosti spolova za političke partije. Izjava koju je do sada prema podacima iz Agencije potpisala samo jedna politička partija, sljedećeg je sadržaja:

"Mi, lideri i liderke političkih partija našim potpisima iskazujemo posvećenost ravnopravnosti spolova. U potpunosti priznajemo potrebu i značaj jednakog učešća žena i muškaraca u javnom i političkom životu. Prepoznavši ravnopravnost spolova kao jedan od stubova demokratije, kao politički lideri i liderke izjavljujemo da ćemo

1. U potpunosti poštovati Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i osigurati provođenje pravno utemeljenog nivoa učešća žena u tijelima odlučivanja, kao i strukturama izvršne, zakonodavne i predstavničke vlasti.

2. Jednako promovirati ženske i muške kandidate kao i omogućiti im jednak pristup resursima za kampanju, medijima i finansijskim resursima, kako bi osigurali pravičan tretman članova i članica stranke koji učestvuju u izborima.

3. Aktivno zagovarati za pitanja ravnopravnosti spolova, iskazujući iskrenu predanost i ozbiljne namjere prema uključivanju rodne perspektive i ostvarivanju napretka na polju ravnopravnosti spolova.

4. Prepoznati ulogu koju muškarci mogu imati u promociji pitanja ravnopravnosti spolova te se stoga ova pitanja neće smatrati isključivom odgovornošću žena u političkim partijama.

5. Uključiti temu ravnopravnosti spolova u programe političkih partija, interne dokumente i obuke s ciljem boljeg razumijevanja značaja ravnopravnosti spolova među članovima i članicama političkih partija.

6. Osuditi seksističke komentare, govor mržnje ili bilo koji drugi oblik diskriminacije od strane članova i članica političkih partija čime ćemo pokazati predanost načelu nediskriminacije.

7. Pozdraviti saradnju s institucionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova, nevladinim organizacijama, medijima, građanima i građankama kao partnerima u promociji ravnopravnosti spolova.

S ciljem prepoznavanja potrebe za dodatnim zalaganjem u implementaciji javnih politika u oblasti ravnopravnosti spolova, odnosno drugačijim utjecajem koji društveni razvoj može imati na žene i muškarce, odnosno s činjenicom da se žene suočavaju sa specifičnim oblicima diskriminacije po osnovu spola, mi iskazujemo svoju opredijeljenost prema sljedećem:

8. Podržati ravnopravnost i jednake mogućnosti za žene i muškarce, uključujući one koji pripadaju ranjivim grupama, s naglaskom na tržište rada a imajući u vidu nisku stopu zaposlenosti muškaraca te naročito žena u BiH.

9. Podržati razvoj i provođenje politika u skladu s kojima žene odnosno roditelji trebaju ostvariti adekvatne naknade za vrijeme trajanja porodiljskog i roditeljskog odsustva, kao i politike koje povećavaju broj i kvalitet ustanova za predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

10.Podržati programe i politike koje omogućavaju usklađivanje profesionalnog i privatnog života muškaraca i žena.

11. Pružiti podršku sigurnim kućama, SOS linijama za pomoć i multi-discipliniranim timovima u njihovim nastojanjima da zaštite žrtve nasilja u porodici koju u velikoj mjeri čine upravo žene.

12. Osigurati da se potrebe Romkinja, žena s invaliditetom, žena iz ruralnih krajeva, migrantica, žena žrtava rata i raseljenih žena uzmu u obzir prilikom izrade i provedbe politika socijalne inkluzije imajući u vidu višestruku diskriminaciju s kojom se navedene grupe suočavaju."

 fotografija 9

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:95899

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:95704

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:99055

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.