• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color
Komisija za budžet i finansije Doma naroda PSBIH razmatrala revizorske izvještaje institucija BiH za 2013. g. PDF  | Ispis |  E-mail
Utorak, 09 Septembar 2014 13:18

Revizorski izvještaji s rezervom uz isticanje predmeta za finansijsko poslovanje sedam institucija BiH u 2013. g. razmatrani su na 38. sjednici Komisije za budžet i finansije Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH dok su neposredno prije bili predmet rasprave među članovima Komisije za budžet i finansije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Sjednici koja je imala kvorum prisustvovali su predstavnici/e Ureda za reviziju institucija BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH i sedam institucija čije finansijsko poslovanje za 2013. g. je revizorskog mišljenja s rezervom uz isticanje predmeta. Teme sjednice svakako da su bile od zanimanja i za medije čiji su predstavnici/e pratili saslušavanja. Gosti/šće na sjednicu bili su i saradnici/e na projektu Jačanje institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) među kojima i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

 Rasprave su tekle prema usvojenom dnevnom redu 38. sjednice Komisije:

 1. Usvajanje Zapisnika 37. sjednice Komisije za finansije i budžet DNPSBiH;
 2. Razmatranje revizorskih izvještaja za 2013. g. i to: 2.a Ministarstva vanjskih poslova BiH – izvjestilac: Dragan Čović; 2.b Ministarstva odbrane BiH – izvjestilac: Mladen Ivanić; 2.c Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH – izvjestilac: Seudin Hodžić; 2.d Ministarstva komunikacija i prometa BiH – izvjestilac: Dragutin Rodić; 2.e Centra za uklanjanje mina u BiH – izvjestilac: Krunoslav Vrdoljak; 2.f Uprave za indirektno oporezivanje BiH – izvjestilac: Mehmed Bradarić; 2.g Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka – izvjestilac: Krunoslav Vrdoljak;
 3. Razmatranje informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan 31. 12. 2013., broj: 01,02-16-1-904/14, od 22. 7. 2014.;
 4. Razmatranje Nacrta budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. g.;
 5. Razmatranje finansijskog izvještaja Ureda za reviziju institucija BiH za period 1. 1. – 30. 6. 2014.

Zapažanja i najčešća pitanja koja su delegati upućivali predstavnicima/ama revidiranih institucija ticala su se javnih nabavki koje nisu bile obavljene u skladu s Zakonom o javnim nabavkama, te angažiranja vanjskih saradnika/ca preko ugovora o djelu za obavljanje poslova koji su po opisu isti ili slični poslovima sistematiziranih radnih mjesta.

Ured za reviziju konstatirao je da niti jedna institucija nije bila indolentna prema reviziji i većini preporuka iz revizorskih izvještaja.

Kratak pregled osnova za mišljenje s rezervom i predmeta koji se ističu možete pogledati u sljedećoj tabeli:

 

Osnove za mišljenje s rezervom

Isticanje predmeta

Ministarstvo vanjskih poslova BiH

. angažiranje izvršilaca/teljki putem ugovora o djelu u kontinuitetu i iznos izdataka realiziranih za ove namjene,

. neusklađenost stvarnog stanja po popisu sredstava, potraživanja i obaveza s knjigovodstvenim stanjem na dan 31. 12. 2013. g.,

. nabavka pojedinih roba bez provođenja procedura nabavki ili na osnovu ranije zaključenih ugovora.

# donošenje Zakona o spoljnim poslovima,

# dalje unaprjeđenja u trošenju sredstava namijenjenih za usluge reprezentacije i potpunije dokumentiranje namjenskog trošenja te uspostavljanje potpunih evidencija za korištenje službenih vozila.

Ministarstvo odbrane BiH

. popisivanje imovine, obaveza i potraživanja koje nije sukladno važećim propisima,

. neprikazivanje vrijednosti pokretne vojne imovine koja će po Sporazumu o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini služiti za potrebe Ministarstva, čime su stalna sredstva i izvori sredstava podcijenjeni za najmanje 72.894.127 KM,

. precjenjivanje obaveza prema dobavljačima u iznosu od najmanje 312.251 KM koje je Ministarstvo platilo kao obavezu prema dobavljačima iz ranijih godina a evidentirao u kratkoročne tekuće obaveze u 2013. g.,

. neuspostavljanje efikasnog i pouzdanog sistema javnih nabavki.

# racionalizacija troškova korištenja službenih vozila,

# potencijalne obaveze u svezi sudskih sporova.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

. visoki izdaci po osnovu značajnog broja zaključenih ugovora o djelu i period njihovo trajanja u kontinuitetu,

. neefikasnost procesa javnih nabavki i neusklađenost sa zakonskim propisima i praćenje realizacije ugovora.

# potrebu daljeg unapređivanja procesa korištenja sredstava za mobilne telefone,

# kontinuirano provođenje aktivnosti na knjiženju stalnih sredstava, potraživanja i obaveza u cilju obezbjeđenja uslova za utvrđivanje stanja prilikom popisa.

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH

. angažiranje vanjskih saradnika/ca preko ugovora o djelu za obavljanje poslova koji su po opisu isti ili slični poslovima definiranim Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta, i

. konstantni nedostatci u procesu javnih nabavki koje se odnose na efikasnost procesa i realizaciju ugovora o nabavkama.

# popis sredstava, obaveza i potraživanja,

# slabosti u procesu naplate prihoda, i

# neefikasnost u provođenju projekata.

Centar za uklanjanje mina u BiH

. nedostaci i slabosti vezane za procedure javnih nabavki.

# mandat direktora BHMAC-a koji nije okončan,

# izdaci vezani za ugovore o djelu.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

. nedostaci i slabosti vezane za realizaciju ugovora zaključenih nakon provedenih postupaka javnih nabavki.

# tekući izdaci: izdaci za energiju i komunalne usluge (lož ulje) gdje je opisan način promjene cijene; bruto plaće i naknade, a u vezi s načinom zapošljavanja i implementacijom Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; realizaciju troškova reprezentacije i ugovore o djelu,

# program posebne namjene – Upravni odbor, gdje je, i pored preporuka iz ranijeg perioda, izostao pristup Upravnog odbora realizaciji istih.

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka

. nepoštivanje Zakona o javnim nabavkama prilikom izbora ponuđača za nabavku elektronske lične iskaznice i vozačke dozvole, i mogućnost štetnih posljedica po budžet BiH,

. na poziciji razgraničenih rashoda za avanse, Agencija je razgraničila rashode u iznosu od 307.244 KM, koji su već iskazani na troškovima Agencije čime su precijenjeni rashodi za navedeni iznos i potraživanja za dati avans. Također, račun dobavljača iz 2014. g. u iznosu od 548.690 KM evidentiran je u 2013. g. čime su precijenjene ukupne obaveze i rashodi za navedeni iznos.

# neriješeno pitanje zemljišta na kojem će se graditi smještajni objekt Agencije.Članovi Komisije će na sljedećoj sjednici u srijedu, 10. septembra razmotriti i kreirati Zbirno mišljenje o revizorskim izvještajima o finansijskom poslovanju institucija BiH za 2013. g. koje će uputiti Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, a koje će sadržati i prijedloge zaključaka s ciljem efikasnijeg rada i otklanjanja nedostataka uočenih u revizorskim izvještajima institucija BiH koje su od Ureda za reviziju institucija BiH u 2013. g. imale mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta.

 Prema informacijama Ministarstva finansija i trezora BiH, učešće javnog duga u BDP-u iznosi oko 40% što nije pokazatelj velike zaduženosti i u poređenju s zemljama u regionu predstavlja dobru poziciju (Slovenija do kraja godine očekuje učešće javnog duga u BDP-u u iznosu od oko 80%). Međutim kada govorimo o zaduženosti BIH u obzir se mora uzeti činjenica da procjene povećanja BDP-a ne pokazuju značajna poboljšanja.

Preporuke Ministarstva finansija i trezora prilikom donošenja novih zaduženja a u cilju otklanjanja potencijalnih uzroka pogoršanja indikatora javnog duga BiH su:

 • racionalna iskorištenost odobrenih kreditnih sredstava i njihova sektorska upotreba,
 • preuzimanje posebnog opreza kod donošenje odluka za izdavanje garancija,
 • voditi računa o ročnoj strukturi novih zaduženja, visini kamatne stope i ukupnog nivoa zaduženosti, uz napomenu da pitanje restitucije još uvijek nije zakonski regulirano.

Komisija je usvojila Nacrt budžeta Ureda za reviziju institucija BiH za 2015. g., te primila k znanju finansijski izvještaj Ureda za prvu polovinu 2014. g.

saslusanje 

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:94954

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:94746

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:98084

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.