• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Partner svim nivoima vlasti - predstavnička tijela mladih PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Amila   
Ponedjeljak, 10 Novembar 2014 02:11

Federalno vijeće mladih u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture, sporta i mladih u kreiranju bolje politike prema mladima

Još u aprilu 2013. godine predstavnici/e vijeća mladih ukazali su svim institucijama vlasti na sljedeće:
"
Vijeća mladih ili omladinski savjeti su krovna udruženja mladih zasnovana na dobrovoljnom članstvu omladinskih organizacija. Legitimni smo predstavnici sa približno 750 000 mladih u BiH od kojih je 30000 aktivno na polju omladinskog djelovanja. Predstavljamo interese mladih na svim nivoima vlasti. Kao takvi, zalažemo se za unapređenje položaja mladih u svim sferama društvenog djelovanja, prventveno za sprovođenje već usvojenih strategija i zakona o mladima te usvajanju novih koji bi poboljšali status mladih u BiH. Nedopustivo je da sve više nas mladih odlazi iz svojih čaršija, a da niko ne iskazuje interesovanje da nas zadrži. Od vlasti očekujemo da na efektivan način pronađu rješenja kako bi nam obezbjedili bolje obrazovanje, nova radna mjesta koja treba da nam osiguraju osnivanje porodica. Očekujemo da nam osiguraju bolji socijalni status, te bolje zdravstveno osiguranje. Ono što nama treba je više prakse u školama i na fakultetima kako bi znali raditi svoj posao. Treba nam više prostora za mlade u kom bi mogli iskazati svoj potencijal, treba nam kvalitetniji program iz oblasti kulture i sporta. Ono što treba da naglasimo jeste veća materijalna i nematerijalna podrška, tj.zasebna izdvajanja u budžetu za nas mlade. Od vlasti očekujemo da omladinske savjete odnosno vijeća mladih prepoznaju kao partnere s kojima će zajedno raditi na ostvarivanju ciljeva i unapređenja položaja mladih." (zvanična izjava predstavnika/ca vijeća mladih/omladinskih savjeta na konferenciji U korak s zakonima o mladima u BiH, održanoj 22. aprila 2013. godine)

Iako se svakom novom inicijativom vijeća mladih aktivnih u svojim lokalnim zajednicama uspjeva napraviti korak naprijed ka ispunjavanju ovih zahtjeva, još uvijek su mladi u situaciji da nisu na spisku prioriteta velikog broja institucija vlasti. Djelovanje, uvelike otežava i nepostojanje predstavničkog tijela za mlade na nivou Federacije, Vijeća mladih FBiH.

Vijeće mladih definirano je kao krovno udruženje  mladih, zasnovano na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja (Čl. 4, tačka 3 ZoM FBiH).

Više od 50% kantona mora imati registrovano vijeće mladih kantona da bi se formiralo i registriralo Vijeće mladih Federacije. Trenutno u Federaciji BiH je osnovano pet kantonalnih vijeća mladih. Radi pregleda trenutne situacije i kreiranja plana za pomoć drugim kantonima u dobivanju predstavničkog tijela mladih, 19. septembra 2014. godine sastali su se predstavnici/e formiranih kantonalnih vijeća mladih. Razgovaralo se o svim problemima s kojima se susreću u svom radu, naučenim greškama, vrijednim iskustvima i izazovima koji ih čekaju u narednom periodu. Pored novog rukovodstva koje će se uskoro birati u većini kantonalnih vijeća, glavni izazov za naredni period je dobivanje šestog partnera, šesto kantonalno vijeće mladih kojim bi se ispunili uvjeti za formiranje VM FBiH. Sastanku je prisustvovao i gosp. Adis Salkić, pomoćnik ministra u Federalnom ministarstvu kulture i sporta za pitanja mladih kako bi na partnerski način odredili pravac djelovanja Ministarstva u narednom periodu i odredili prioritete. Jedan od prioriteta, pri samom osnivanju VM FBiH je osnivanje Savjeta mladih FBiH. Vlada FBiH dužna je formirati međuresorno tijelo kako bi saradnja između vlasti i mladih bila bolja, a koordinacija učinkovitija.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formirat će Savjet za mlade Federacije kao međuresorno radno tijelo. Glavni zadatak Savjeta za mlade Federacije jeste koordinacija i usaglašavanje politike prema mladima Federacije. U radnom tijelu iz stava 1. aktivno će učestvovati nosioci izvršnih funkcija ministarstava i institucija Federacije koje se u okviru svoje nadležnosti bave nekom od oblasti iz člana 25. Najmanje 50% članova u Savjetu za mlade Federacije bit će predstavnici/e Vijeća mladih Federacije. ... (Čl.18 ZoM FBiH)

Sudjelovanjem predstavnika/ca Vijeća mladih Federacije u Savjetu za mlade Federacije osigurava se da problemi i potrebe mladih budu podjednako tretirani – onako kako mladi ljudi (preko svojih predstavnika/ca u Vijeću mladih Federacije) smatraju da treba, ali i predstavnici/e vladinih tijela.

Gosp. Salkić je na sastanku prezentirao trenutne aktivnosti Ministarstva i planove za naredni period koji se oslanjaju na postojanje VM FBiH i njegovo aktivno partnersko djelovanje s Ministarstvom. Prvi cilj VM FBiH treba da bude budžetska stavka za VM FBiH pri Ministarstvu, a onda djelovanjem putom Savjeta i obezbjeđivanje budžetske stavke za mlade u svim nadležnim ministarstvima.

Institut će u narednom periodu, kao što je činio od samog usvajanja Zakona o mladima FBiH, zajedno s partnerskim organizacijama pomoći vijećima u procesu osnivanja VM FBiH i zajedno s institucijama vlasti kreiranju bolje politike prema mladima.

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:114743

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:114620

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:117916

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.