• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Vlada Federacije BiH utvrdila Nacrt Budžeta Federacije BiH za 2015. g. PDF  | Ispis |  E-mail

Prema informacijama Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije BiH je na svojoj 137. sjednici jednoglasno utvrdila Nacrt Budžeta Federacije BiH za 2015. g. Vlada je Nacrt budžeta u iznosu od 2.345.247.169 KM uputila u parlamentarnu proceduru. Prema Nacrtu budžeta sredstva su za 5,3% odnosno 130,3 miliona KM manja u odnosu na Budžet Federacije BiH za 2014. g.

Struktura prihodovne strane predstavlja odraz ekonomske aktivnosti tijekom prethodnih godina. S obzirom na to da će BiH izvršiti otplatu III Stand-by aranžmana, a otplata IV Stand-by aranžmana nije dospjela, neto prihodi od neizravnih poreza su povećani Budžetom Federacije BiH za 2015. g.

Rashodovna strana sačinjena je na temelju zahtjeva budžetskih korisnika, uz uvažavanje zakonskih obaveza, politika i prioriteta Vlade Federacije BiH, ažuriranih makroekonomskih projekcija i procjena raspoloživih budžetskih sredstava. Struktura rashodovne strane predstavlja odraz provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, što predstavlja jedan od prioriteta ekonomske politike u narednim godinama. Fiskalna politika Vlade Federacije BiH će i u 2015. g. biti orijentirana na aktivnosti koje će doprinijeti ekonomskom i socijalnom jačanju Federacije BiH, odnosno države BiH. U tom kontekstu se nastavljaju provoditi oštre mjere štednje u svim segmentima javne potrošnje.

Također je utvrđen i Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije BiH za 2015. g. koji, uz ostalo, propisuje da budžetski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Budžetom, a u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planovima i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar finansija. Budžetski korisnici dužni su Federalnom ministarstvu finansija dostavljati tromjesečne finansijske planove za izvršenje Budžeta 15 dana prije početka tromjesečja.

Zakonom je propisan i redoslijed prioriteta u izvršenju Budžeta: otplate kamata i vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije BiH, transfer za braniteljske invalidnine, druga braniteljska davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata, plate i naknade troškova svih zaposlenih, transfer za poljoprivredu i razvojne projekte, transfer za raseljene i izbjegle osobe, te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim poduzećima i kapitalne investicije.

Više informacija na službenim internetskim stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva finansija

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:93719

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:93549

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:96885

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.