• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Svi mladi s područja opštine Istočno Novo Sarajevo do 13. februara mogu predati svoj biznis plan! PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Amila   
Petak, 16 Januar 2015 09:29

Na osnovu Sporazuma o saradnji između opštine Istočno Novo Sarajevo i Instituta za razvoj mladih „KULT“ br. 01/I-013-1098/14 od 30.09.2014. godine, Budžeta opštine Istočno Novo Sarajevo za 2015. godinu i člana 27. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo („Službene novine Grada Istočno Sarajevo“ broj 13/14 ), Načelnik opštine objavljuje


JAVNI POZIV
za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa


Finansiranje omladinskih start up biznisa Opštine Istočno Novo Sarajevo u suštini, ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka podsticaju  mladim ljudima da sami osnivaju preduzeća ili preduzetničke djelatnosti.Organizaciju ovih ciljeva vodi opština Istočno Novo Sarajevo na temelju ciljeva iz strateških dokumenata Opštine. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacija takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti sa realizacijom dostavljenog biznis plana.

Ko može aplicirati?

Na konkursu mogu da učestvuju fizička lica, pojedinačno ili u grupi, koji se u momentu podnošenja prijave ne mogu okarakterisati kao preduzetnici iako su to nekada bili. Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, sa prebivalištem na području opštine Istočno Novo Sarajevo, koje imaju interesantnu poslovnu ideju i žele je realizovati kroz započinjanje sopstvenog poslovnog poduhvata na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Očekuje se i ohrabruje prijavljivanje i učešće timova u kojima je oko jedne poslovne ideje okupljeno više osoba. Šansa da biznis plan bude realizovan, uz saglasnost podnosioca plana (u slučaju da podnosilac plana ne odluči ući u realizaciju biznis-plana), je veća ukoliko biznis – plan bude imao sve relevantne i realne pokazatelje uspješnosti. Jedan tim, odnosno samostalni podnosilac, može prijaviti više biznis planova. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član jednog tima.

Ko ne može aplicirati?

Prijave aplikacija se neće primati od osoba starijih od 35 godina. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje. Kakva ideja se može obraditi kroz biznis plan? Ideja koja se prijavljuje mora se obraditi kao biznis-plan, ideje u svim djelatnostima osim trgovine i ugostiteljstva (izuzev originalnih ideja vezanih za turizam i domaće proizvode) pod uslovom da se realizuje na području opštine Istočno Novo Sarajevo. Zamišljenu poslovnu ideju treba prenijeti u biznis plan prema originalnom obrascu prijave objavljenom na internet stranici www.opstinains.net. Odgovornost za originalnost poslovne ideje je isključivo na podnosiocu ideje. Komisija će izvršiti vrednovanje biznis-planova prema jedinstvenim kriterijima, a prednost će imati nezaposleni podnosioci planova kao i timski prijedlozi, ukoliko je utvrđen približan kvalitet podnesenih planova (do 5%).

Prva faza

Javni poziv je otvoren od 30.12.2014. godine do 13.02.2015. godine.

Druga faza

Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 20.02.2015. godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o potpisivanju ugovora.

Treća faza

Sklapanjem ugovora sa podnosiocima zahtjeva će se definisati prava i obaveze opštine Istočno Novo Sarajevo i podnosioca aplikacije.

Tajnost i povjerljivost plana

Da bi se zaštitili svi podnosioci aplikacija i onemogućila zloupotreba povjerljivih informacija izloženih u poslovnim planovima, članovi Radne grupe za ocjenjivanje i zaposleni u opština Istočno Novo Sarajevo i druge osobe koje su uključene u realizaciju ovog Programa obavezuju se na zaštitu povjerljivosti i tajnost.

Podrška opštine

Opština Istočno Novo Sarajevo će tokom Javnog poziva obezbjediti edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popunjavanja obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Edukacija će se održati 02.02.2015. godine, u Sali opštine Istočno Novo Sarajevo, sa početkom u 11:00 časova. Druge edukacije će se održati prema iskazanom interesu.
Opština Istočno Novo Sarajevo  će obezbjediti za uspješno ocjenjen bisnis plan troškove registracije firme, dio ili u potpunosti troškove zakupa prostora u prve tri godine obavljanja djelatnosti, te dio ili u potpunosti trošak zdravstvenog i penzionog osiguranja u prvoj godini obavljanja djelatnosti. Ukoliko biznis plan bude uspješno ocjenjen a podnosilac biznis-plana nije spreman isti sam realizovati, takav plan će se ponuditi bilo kome za realizaciju uz dogovorenu naknadu sa podnosiocem aplikacije. Opština Istočno Novo Sarajevo će podnosioce biznis-planova, koji budu uspješno ocjenjeni, uputiti na određene adrese radi podrške izvora finansiranja.

Ciljevi javnog poziva

Probuditi preduzetnički duh među mladim ljudima, motivisati studente, početnike i kreativne pojedince sa inovativnim i provedivim poslovnim idejama, obuka o procesu stvaranja novih poslovnih mogućnosti, omogućiti mladim ljudima stvarno pokretanje vlastitog posla.


Prijave dostavljati u zatvorenoj koverti sa imenom pošiljaoca i naznakom „ Prijava na Javni poziv za finansiranje najboljeg omladinskog start up biznisa“, putem pošte na adresu: Opština Istočno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje br. 2, 71 123 Istočno Novo Sarajevo ili  predati lično na Protokol opštine Istočno Novo Sarajevo.

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:95086

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:94884

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:98229

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.