• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Uključiti mlade u budžetske stavke institucija PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Nejra N   
četvrtak, 04 Juni 2015 13:35

Uvodni seminar za članove Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH čiji je cilj upoznavanje članova sa ključnim informacijama iz prethodnog saziva kao i poboljšanje rada Komisije u narednom periodu, održan je u Mostaru.

Članovi Komisije su tokom seminara upoznati s ključnim pitanjima iz nadležnosti Komisije, s osvrtima na prethodno postignute rezultate u oblastima budžeta i javne revizije. Poseban naglasak stavljen je na pitanja koja bi se mogla označiti kao prioritetna u ovom mandatu Komisije. Na seminaru je bilo govora i o pitanjima mladih. Nejra Neimarlija Roić iz Instituta za razvoj mladih KULT je članovima Komisije govorila o važnosti uključivanja mladih u budžetske stavke institucija i davanje podrške mladima.

Tokom razmijene mišljenja o planiranju i izvršenju Budžeta, te godišnjem budžetskom ciklusu, istaknuto je da Budžet uključuje i donošenje odluka o najvažnijim prioritetnim politikama i rezultatima koje vlast želi postići, kao i raspodjelu ograničenih budžetskih sredstava na prioritetne programe. Istaknuto je da planiranje i izvršenje Budžeta mora imati pravni osnov, a to znači da se mora temeljiti na Ustavu BiH, Zakonu o finansiranju institucija BiH i drugim zakonskim i podzakonskim aktima. Također, istaknuto je da planiranje budžetskih institucija BiH predstavlja godišnji proces „pripreme budžeta u 10 koraka“ i njegovo usvajanje od strane nadležnih tijela vlasti. S tim u vezi, učesnici su upoznati sa koracima koji se poduzimaju od trenutka kada Ministarstvo finansija i trezora BiH korisnicima dostavi instrukcije za budžetske korisnike, do trenutka kada PSBiH usvoji Zakon o budžetu institucija BiH, uz naglasak da u tom procesu važnu ulogu imaju Vijeće ministara BiH i Predsjedništvo BiH. 

Kada je riječ o izvršenju budžeta institucija BiH, naglašeno je da je to kontinuiran proces koji obuhvata i proces izvještavanja o njegovom izvršenju. Učesnicima je pojašnjeno da se izvršenje budžeta institucija BiH temelji na Zakonu o budžetu BiH, Zakonu o javnim nabavkama, odlukama Vijeća ministara BiH, pravilnicima i drugim podzakonskim aktima, a da je odgovornost za izvršenje budžeta institucija i postizanje ciljeva u skladu s programima rada na odgovornim osobama institucija BiH. Poručeno je i da se izvršenje budžeta iskazuje putem izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH koja, pored Godišnjeg izvještaja o izvršenju budžeta i međunarodnih obaveza BiH, revidira Ured za reviziju institucija BiH, o čemu se sačinjavaju revizorski izvještaji o finansijskom poslovanju svake institucije BiH. 

Učesnici dvodnevnog seminara upoznati su i sa finansijskom revizijom, gdje je istaknuto kako je cilj tog procesa utvrditi ocjenu pouzdanosti i tačnosti finansijskih izvještaja, ocjenu poštivanja primjene zakona i propisa, ocjenu namjenskog korištenja javnih sredstava, ocjenu finansijskog upravljanja, kao i ocjenu funkcija interne revizije i sistema internih kontrola. 

Drugog dana seminara razmijenjena su mišljenja o reviziji učinka i ključnim pitanjima kontrole učinka, gdje je istaknuto da je revizija učinka nezavisno, objektivno i pouzdano ispitivanje kojim se ustanovljava da li javne institucije „obavljaju svoj posao“ i da li to čine na „pravi način i uz što manje troškova“. Između ostalog, rečeno je da je cilj revizije učinka promovirati ekonomično, efektivno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima, te doprinijeti jačanju odgovornosti, transparentnosti i efektivnoj upotrebi javnih resura za dobrobit građana. 

Uvodni seminar organiziran je na incijativu Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), na kojem je Institut partner, a kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). 

 

Uvodni seminar Mostar

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:115055

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:114979

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:118253

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.