• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Održana 20. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Nejra N   
četvrtak, 28 Juli 2016 00:00

Na 20. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) primljena je k znanju Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće budžetske rezerve za period januar – decembar 2015. godine.

Prihvaćen je Godišnji konsolidirani izvještaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2015. godinu.

Primljena je k znanju Informacija institucija BiH o planiranim i preduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka iz izvještaja o obavljenim revizijama učinka o temama: „Energetska efikasnost u institucijama BiH“, „Izdaci za sudske sporove“ i „Uspostavljanje javnih unutrašnjih kontrola u institucijama BiH (PIFC)“. Usvojen je zaključak kojim se od gore navedenih institucija BiH zahtijeva da u cjelini, bez odgađanja realizuju preporuke Ureda za reviziju institucija BiH povodom naprijed navedenih revizija učinka. Također, usvojen je zaključak kojim Komisija za finansije i budžet Doma naroda traži od institucija BiH koje nisu postupile prema zaključcima Doma naroda PSBiH, a u vezi s izvještajima o revizijama učinka: „Energetska efikasnost u institucijama BiH“ i „Uspostavljanje javnih unutrašnjih finansijskih kontrola u institucijama BiH“, da do 10. septembra 2016. godine informiraju Komisiju za finansije i budžet Doma naroda PSBiH, putem Ureda za reviziju institucija BiH, o realizaciji predmetnih zaključaka, a koji se odnose na planirane i preduzete aktivnosti povodom navedenih revizija učinka. Usvojen je i zaključak kojim se institucijama BiH nalaže da Informaciju dostave u tabelarnom prikazu na način da jasno naznače: naziv preporuke iz izvještaja, planirane i preduzete aktivnosti na realizaciji preporuke, nosioce aktivnosti, rokove za realizaciju i stepen realizacije (realizirano, djelomično realizirano, realizacija u toku, nije realizirano - u kom je slučaju potrebno navesti jasne razloge zbog čega nije realizirano). Na kraju, zaključeno je da Ured za reviziju institucija BiH, po isteku roka iz prethodnog zaključka, dostavi Komisiji cjelovitu informaciju o provođenju ovoga zaključka.

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:94955

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:94748

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:98086

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.