• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
A Case for Employing Young People PDF  | Print |  E-mail
Written by Amela   
Wednesday, 14 March 2018 09:28

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT

U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja mladih u sistem uvjetuje i povećanu spremnost na odlazak iz države. Ovo su podaci koji naglašavaju potrebu za kontinuiranom analizom preduzetničke klime u BiH u kontekstu mladih, te identificiranjem faktora koji mogu utjecati na njeno poboljšanje i u konačnici, na zapošljavanje mladih. Izvještaj socio-ekonomske percepcije mladih u BiH iz 2017. godine navodi kako čak 87% mladih smatra da se vlasti u BiH ne bave adekvatno ekonomskim problemima. Ovo je samo logično tumačenje statistika o nezaposlenosti mladih. Ono postavlja jako bitno pitanje- koliko tržište Bosne i Hercegovine prepoznaje potencijal ove skupine i koji su to mehanizmi koje ono stavlja mladima na raspolaganje?

Statistike Svjetske banke o stopi nezaposlenosti mladih ljudi u BiH svrstavaju nas na sami vrh svjetske ljestvice. Ovi podaci su alarmantni i ne idu u prilog motivirajućem okruženju za razvoj preduzetničkog duha mladih. Međutim, moramo razmotriti i drugu stranu problema kako bismo formirali potpunu sliku trenutnog stanja preduzetničkih prilika koje su na raspolaganju mladima. Pored socioekonomskih pokazatelja s jedne strane, neophodno je analizirati i podatke s tržišta. Mala i srednja preduzeća (MSP) su tradicionalno poznata kao generatori ekonomske aktivnosti. Prema posljednjim dostupnim podacima Agencije za statistiku BiH, više od 382.000 građana BiH je zaposleno u ovom sektoru. Ove statistike pokazuju kako MSP sektor zapošljava više od 70% zaposlenih u preduzećima. S druge strane, mala i srednja preduzeća predstavljaju 99% svih preduzeća u EU. Ovaj nam podatak govori o ključnom značaju ovog sektora za ekonomski rast drugih ekonomija, te izuzetnom prostoru koji mala i srednja preduzeća imaju za svoje širenje u BiH.

Šta je onda prepreka?

Evidentni su problemi u efikasnom pristupu procesa provođenja konkretnih mjera za razvoj ovog sektora. Početna opstrukcija jeste nedostatak pouzdane statistike za ovaj sektor, a koja treba ponuditi osnovu za kreiranje politike i strategija podsticaja MSP sektoru u BiH. Ovaj je problem prepoznala i Evropska unija koja je odlučila dati podršku u kreiranju statistika u BiH, a koje će biti usklađene sa standardima EU.

Na drugom mjestu, problem finansiranja uveliko ograničava rast i razvoj MSP u BiH. Međutim, pozitivni primjeri poticaja ovom sektoru nisu zanemarivi. Ugovor o dodjeli bespovratnih poticajnih sredstava između Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta sa poslovnim subjektima iz prošle godine, kao i program koji finansira Evropska unija preko Evropske banke za obnovu i razvoj, a koji će podržati više od 130 malih i srednjih poduzeća u Bosni i Hercegovini samo su neki od primjera pozitivne prakse.

Treće, otežavajuća okolnost za razvoj MSP sektora jeste i sama kompleksnost procedura i trajanje procesa otvaranja preduzeća. Bosna i Hercegovina prednjači među zemljama regiona, kada je riječ o trajanju procesa registracije preduzeća. Pravne i administrativne prepreke, ali i porezna i finansijska opterećenja preduzetnika narušavaju konkurentnost ovog sektora. Vlasti su te koje moraju prepoznati terete s kojima se privrednici suočavaju tokom poslovanja, a zatim i reagirati, u smislu prilagođavanja zakonskih procedura i obaveza u poslovanju preduzetnika.

Veoma je bitno prepoznati sektor malih i srednjih preduzeća, i to naročito u kontekstu potencijalnog zaposlenja mladih. Podatke o visokoj nezaposlenosti mladih tržište može iskoristiti kao motiv za njihovo zapošljavanje upavo u ovom sektoru. Obrazovni sistem treba pružiti podršku mladima na način da ih usmjerava ka poslovnim znanjima i vještinama. Tu on može učiniti mnogo s ciljem stvaranja kvalitetne podloge za angažman mladih i motiviranje za djelovanje u polju preduzetništva.

mladi

A šta sve zapošljavanje mladih donosi poslodavcima?

Poslodavci u preduzećima su sve više svjesni benefita koje nosi upošljavanje mladih ljudi. S mladima dolaze nove ideje, entuzijazam, napredak u tehonološkim procesima, prostor za obuku u skladu sa vlastitim vrijednostima itd. S druge strane, poznato je kako su radna mjesta u privredi. Ovaj sektor je taj koji može kreirati dodatnu vrijednost, utjecati na povećan izvoz, punjenje budžeta, proširenje proizvodnje, dodatna radna mjesta i time pokrenuti motor ekonomije i ekonomskog rasta. Uprkos okovima obrazovnog sistema koji još uvijek ne usmjerava mlade ka razvoju vlastitih biznisa, potrebno je sektor malih i srednjih preduzeća promotriti kao priliku za pozitivnu integraciju u ekonomsko okruženje.

Možemo li reći na kraju da uslovi za dobru interakciju tržišta malih i srednjih preduzeća i nezaposlenih mladih osoba ipak postoje, ali da je neophodno raditi na njihovom poboljšanju? Podrška vlasti je neizostavan uvjet koji će, uz spremnost poslodavaca za zapošljavanjem mladih i odlučnost mladih da se okušaju u biznisu, omogućiti dugoročno stvaranje novih radnih mjesta. Malim i srednjim preduzećima potrebne su olakšice prilikom registracije biznisa, olakšice za plaćanje poreza i drugih nameta, a mladim ljudima koji pokreću male biznise potrebno je pored finansijske pomoći pružiti i savjetodavnu i mentorsku pomoć, naročito u prvoj godini osnivanja biznisa. Jačanje malih i srednijh preduzeća omogućilo bi otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje nezaposlenosti mladih, manji broj onih koji napuštaju BiH, posljedično i manje gubitke države od ulaganja u obrazovanje, jači privredni sektor, više prilika... Kako bi se stvorila povoljna klima za razvoj malih i srednjih preduzeća, potrebna je sinergija svih interesnih strana: države, privrede, akademskog, nevladinog i obrazovnog sektora. Ukoliko se desi ostvarivanje veze ove vrste, onda je ekonomski rast logična i neizostavna posljedica na ekonomiju Bosne i Hercegovine. Benefiti su nemjerljivi, a mi moramo krenuti ka njihovom ostvarivanju.

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Hits:121205

More...

Youth Issues Discussed in France

Youth Issues Discussed in France

Experience of the Institute for Youth Development KULT in youth work was presented at the conference on the cooperation between France and the Balkans, which was held in France on...

19 Mar 2018 Hits:121279

More...

A Case for Employing Young People

A Case for Employing Young People

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Hits:124450

More...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Office in Gradacac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. ALL RIGHTS RESERVED.