• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
PRIPRAVNIK kao krnja vizija rješenja nezaposlenosti mladih u Federaciji BiH PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Rusmir   
Srijeda, 28 Decembar 2011 14:18

Izuzev Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, koje za 2012. g. planira nešto ozbiljnija izdvajanja za učenike i studente, sva druga federalna ministarstva ne pokazuju ozbiljnu budžetsku zainteresiranost za populaciju mladih u FBiH.

Ni 2012. g. mladima u Federaciji neće donijeti naklonost vlasti, onu konkretnu, budžetsku. Sudeći prema odgovorima federalnih ministarstava o planiranju sredstava za mlade u budžetskoj 2012. g., koja su dostavili Institutu za razvoj mladih KULT, i naredne godine mladi će biti populacija za koju se iz federalnog proračuna najmanje izdvaja. Na upit o postupanju po Zakonu o mladima FBiH, a u vezi s planiranjem potrebnih sredstava za implementaciju odredbi ovog zakona, 9 federalnih ministarstava dostavilo je odgovore, dok ih je 7 uskratilo informaciju javnosti. Odgovore su dostavila federalna ministarstva: 1. rada i socijalne politike 2. pravde, 3. prometa i komunikacija 4. unutrašnjih poslova, 5. trgovine, 6. razvoja, poduzetništva i obrta, 7. prostornog uređenja, 8. obrazovanja i nauke, te 9. kulture i sporta. Svoje odgovore uskratila su ministarstva: 1. okoliša i turizma, 2. poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, 3. raseljenih osoba i izbjeglica, 4. zdravstva, 5. finansija, 6. energije, rudarstva i industrije te 7. za pitanja boraca i invalida.

Pristigle odgovore navodit ćemo redom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u svome dopisu obavještava da u Akcionom planu zapošljavanja u FBiH za period 2010-2013. g. nezaposleni mladi prepoznati su kao ključna ciljna grupa. Međutim, za tu ključnu ciljnu grupu u 2011. g. nisu odobrena sredstva koja su bila potrebna za provođenje mjera iz Akcionog plana zapošljavanja, te se, kako nam je naveo ministar Čamber, „nisu mogle realizovati nikakve aktivnosti.“ Za 2012. g., od ukupnih 900.000 KM koliko je ovo Ministarstvo planiralo za provođenje mjera iz programa zapošljavanja, Prijedlogom budžeta Federacije BiH Vlada mu je utvrdila tek 360.000 KM. S obzirom da je u Federaciji na evidencijama službi za zapošljavanje 368.922 nezaposlena lica, sredstva koje je Vlada FBiH predvidjela za zapošljavanje u narednoj godini mogu se okarakterisati mizernim: Ni marka po  nezaposlenoj osobi. Koliko će od ovih 360.000 KM pripasti mladima, ostaje da se vidi.

Federalno ministarstvo pravde odgovorilo je dosta kratko i jasno: „ovo ministarstvo nije planiralo sredstva za transfere zbog mjera štednje u 2012. g.“, usmjeravajući nas na Vladu FBiH da nas uputi „na nadležno ministarstvo po ovom pitanju.“ Nažalost, nadležno ministarstvo za pitanja mladih još uvijek ne postoji, jer nije preuzelo obaveze iz Zakona o mladima FBiH, tako da nas Vlada praktično nije imala na koga uputiti. Međutim, Ministarstvo pravde, kao i sva druga ministarstva koja Zakon eksplicitno ne obavezuje na izradu programa za mlade, ima mogućnost učiniti nešto za ovu populaciju, s obzirom da su brojne oblasti u kojima se mladima može pomoći: od stipendiranja studenata, omogućavanje obavljanja pripravničkog staža diplomantima, oslobađanja naknada za troškove registracije (omladinskih) udruženja i sl. Međutim, Ministarstvo je odlučilo poštovati mjere štednje.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija obavijestilo je da „ni po ustavu ni po zakonu nije nadležno ni u jednoj oblasti omladinskog sektora navedenih u Čl. 25 Zakona o mladima FBiH.“ Iako bez nadležnosti, nešto su ipak uradili. U 2011. g. primili su jednog volontera-pripravnika, dipl. ekonomistu, a za 2012. g. planirana su sredstva za prijem jednog volontera. Ministarstvo je donijelo i „potreban plan i program obuke za pripravnike i volontere.“

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova priznalo je neke nadležnosti iz Zakona o mladima i navelo da „posvećuje pažnju pojedinim oblastima, vezano za pitanja mladih.“ Kao konkretan primjer podrške mladima, MUP je u budžetu za 2012. g. planirao sredstva za zapošljavanje pet državnih službenika sa statusom pripravnika.

Federalno ministarstvo trgovine napominje da je „u periodu 2008.-2009. upošljavalo četiri volontera.“ Međutim, obavijestilo je i da „u budžetu ovog Ministarstva za 2012. g. nisu predviđena sredstva za upošljavanje volontera, kao ni sredstva za grantove ili transfere s namjenom podrške talentiranim ili socijalno ugroženim kategorijama mladih.“

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, kako stoji u dopisu, daje punu podršku razvoju omladinskog sektora i politika prema mladima. Strateški ciljevi ovog ministarstva definirani su u projektu „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u FBiH“, koje obuhvata smanjenje administrativnih prepreka, promociju poduzetništva, finansijsku podršku, stručno usavršavanje za malo i srednje poduzetništvo, tehnički razvitak i dr. U navedenome značajno mjesto zauzima preduzetništvo mladih te da Ministarstvo „u svojim planovima planira poticanje mladih.“ Ministarstvo je, kako u odgovoru navodi, u svom dosadašnjem radu davalo podršku mladima koji tek pokreću vlastiti biznis, kao i poduzetnicima koji zapošljavaju mlade ljude. S takvom će praksom nastaviti i sljedeće godine. Ministarstvo je bilo i domaćin inicijativi Globalna sedmica poduzetništva mladih, koja je trebala „inspirisati mlade ljude da prihvate inovacije, maštovitost i kreativnost, da pretvore svoje ideje u stvarnost.“ S tim će nastaviti i u narednoj godini. Međutim, Ministarstvo nije navelo koliko sredstava je izdvojilo za ove aktivnosti niti koliko sredstava planira za razvoj preduzetništva mladih u 2012. g.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja izvijestilo je da „nije planiralo budžetska sredstva za provođenje Zakona o mladima FBiH“.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može biti pozitivan primjer drugim ministarstvima u Federalnoj vladi. Ministarstvo navodi da je u 2011. g. provelo programe iz oblasti obrazovanja i nauke, usmjerene isključivo na mlade, u iznosu od 1.840.000 KM.  Programi ovog ministarstva obuhvatali su smještaj i ishranu studenata, podršku domaćim i međunarodnim studentskim manifestacijama, podršku talentiranim studentima i radu studentskih organizacija, poticaj školovanju Roma, sufinansiranje Fonda za studentske zajmove, pomoć bibliotekama visokoobrazovnih institucija, nagrade učenicima za ostvarene rezultate i sl.  Kada je riječ o 2012. g., Ministarstvo navodi da su okvirnim budžetom planirana približno ista sredstva za navedene i slične programe. Iako je možda izostao strateški pristup usmjeravanja ovih sredstava, provedene aktivnosti ovog ministarstva jesu osvježenje na sivoj sceni institucionalne (ne)brige o mladima u FBiH. Nadamo se da će ova sredstva, koja su planirana Okvirnim budžetom, biti odobrena od strane Vlade.

Federalnom ministarstvu kulture i sporta, koje je nadležno za mlade i Zakonom o ministarstvima FBiH i dijelom Zakonom o mladima FBiH, poslan je upit o postupanju po revizorskim preporukama u vezi sa uspostavom kriterija za dodjelu sredstava projektima za mlade, s obzirom da je ranijih godina Ministarstvo finansiralo aktivnosti koje su usmjerene na mlade i da su revizori imali određene zamjerke na raspodjelu tih sredstava. Ministarstvo je u dopisu navelo da nema poseban transfer za omladinske organizacije, ali da u transferu za udruženja građana pravo apliciranja imaju sva udruženja, što podrazumijeva i omladinska udruženja. „Ministarstvo će izraditi posebne kriterije za podršku mladima kada transfer za mlade bude obezbijeđen i usvojen od strane Vlade Federacije BiH“, navodi se u odgovoru Ministarstva.


Može se pozdraviti spremnost većine ministarstava na saradnju s javnošću, koju su pokazali dostavljanjem informacija o izdvajanju budžetskih sredstava za rješavanje problema i potreba mladih u Federaciji BiH u 2012. g. Međutim, izražavamo svoju zabrinutost zbog malih izdvajanja i simboličnih programa za mlade te posebno zbog činjenice da Federalnom ministarstvu kulture i sporta, kojem su zakoni povjerili najveću odgovornost za mlade u FBiH, još nije osiguran transfer za mlade od strane Vlade FBiH. Možda su navedenih 6 pripravnika/ca, koji će sljedeće godine imati sreću obaviti pripravnički staž u federalnim ministarstvima, najbolji pokazatelj vizije razvoja Federacije u ovoj oblasti..

Share this post

 

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

U Makedoniji o izazovima mladih zapadnog Balkana

Institut za razvoj mladih KULT bio je dio strateškog dijaloga Regionalnog ureda za mlade (RYCO). Članovi Instituta dali su svoj doprinos u strateškom planiranju, a i u narednom periodu će...

23 Mar 2018 Pregleda:108262

Više...

O mladima i u Francuskoj

O mladima i u Francuskoj

Iskustvo instituta za razvoj mladih KULT u radu s mladima predstavljeno je na konferenciji o saradnji Francuske i Balkana koja je 16. i 17. marta 2018. godine održana u Francuskoj. Tokom...

19 Mar 2018 Pregleda:108142

Više...

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Zašto trebamo, a ne zapošljavamo mlade?

Piše: Emina Krnjić, praktikantica u Institutu za razvoj mladih KULT U Bosni i Hercegovini ima oko 770.000 mladih osoba, od čega je prema posljednjim podacima njih 67,5% nezaposleno. Posljedični gubitak povjerenja...

14 Mar 2018 Pregleda:111438

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.